Umhverfisstefna

Umhverfisstefna Laxár felur í sér að lágmarka mengun út í andrúmsloftið með því að rykhreinsa loft frá verksmiðju. Hreinsiefni sem notuð eru skulu vera samþykkt af Umhverfisstofnun til notkunar í matvælaiðnaði. Öll spilliefni sem koma til notkunar hjá Laxá eru varðveitt á sérstökum stað og þau losuð í þar til gerð ílát eftir notkun. Sorp sem fellur til er flokkað og endurunnið eins og mögulegt er en öðru sorpi er fargað á viðeigandi hátt samkvæmt samningum við Gámaþjónustu Norðurlands.